Realizacja Projektu Unijnego - Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze rozwijające

percepcję wzrokową i ruchową.

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze rozwijające percepcję wzrokową i ruchową...

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze rozwijające percepcję wzrokową i ruchową..1.

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze rozwijające percepcję wzrokową i ruchową..2.

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze rozwijające percepcję wzrokową i ruchową..3.

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze rozwijające percepcję wzrokową i ruchową..4.

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze usprawniajęce sprawność

manualną, kompetencje matematyczne...

 

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego....

 

Zajęcia dodatkowe - kółko teatralne....

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze usprawniajęce sprawność

manualną, kompetencje matematyczne część 3...

 

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego.2...

 

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego.3...

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawnawcze usprawniające sprawność manualną,

kompetencje matematyczne   część druga...

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawnawcze usprawniające sprawność manualną,

kompetencje matematyczne   część druga...

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze usprawniające sprawność manualną,

kompetencje matematyczne część druga...
 

Zajęcia - percepcja wzrokowa i słuchowa...

 

Zajęcia wyrównawcze usprawniające sprawność manualną, kompetencje matematyczne część 4...

 

Zajęcia wyrównawcze usprawniające sprawność manualną, kompetencje matematyczne część 5...

 

Zajęcia - percepcja wzrokowa i słuchowa część 5...

 

Zajęcia - percepcja wzrokowa i słuchowa część 6...

 

Zajęcia - percepcja wzrokowa i słuchowa część 7...

 

Zajęcia - percepcja wzrokowa i słuchowa część 8...

 

Zajęcia wyrównawcze usprawniające sprawność manualną, kompetencje matematyczne część 6...

 

Zajęcia wyrównawcze usprawniające sprawność manualną, kompetencje matematyczne część 7...

 

Zajęcia wyrównawcze usprawniające sprawność manualną, kompetencje matematyczne część 8...

 

Zajęcia wyrównawcze usprawniające sprawność manualną, kompetencje matematyczne część 9...

 

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego 5....

 

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego 6.... 

Zajęcia wyrównawcze usprawniające sprawność manualną, kompetencje matematyczne część 11...

 

Sprawne działanie analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego jest potrzebne dziecku do sprawnego

rozwoju mowy oraz doskonalenia trudnych procesów czytania i pisania. Celem programu zajęć jest stymulowanie i wspomaganie rozwoju potencjalnych możliwości dziecka.
W kwietniu dzieci   wykonywały ćwiczenia na materiale obrazkowym: rozpoznawały przedmioty na obrazkach, dobierały obrazki do pary podczas gier „Memory”, „Bystre oczko” „Super pamięć”. Podczas ćwiczeń   na materiale geometrycznym układały figury według wzoru oraz własnych pomysłów.

Segregowały figury wg kształtów i kolorów, porównywały wielkość, liczyły boki…Dużo ćwiczeń robiliśmy na materiale literowym– wyszukiwanie

liter w wyrazach, krótkich tekstach, wyszukiwanie wyrazów z określoną, wybraną samogłoską lub spółgłoską, wyszukiwanie takich samych par sylab i ich segregowanie, dobieranki obrazkowo – wyrazowe. Rozwijaliśmy koordynację wzrokowo ruchową rysując z użyciem szablonów, kończąc zaczęte rysunki, przerysowując. Dzieci rysowały symetryczne obrazki. Proponowane na zajęciach zadania są dla dzieci radością i okazją do miłego spędzenia czasu.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - usprawniające percepcję wzrokowa i słuchowa...

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - usprawniające percepcję wzrokowa i słuchowa...

 

Dnia 24.04.19r. dzieci grały w grę "Quatrato". Zadaniem dzieci było wylosować szablon, a następnie prawidłowo odwzorować z klocków układ graficzny przedstawiony na swoim szablonie. Stopniowalismy trudności poprzez wykorzystanie szablonów z grupy A, B lub C. Quatrato ćwiczy wyobraźnię przestrzenną i sztukę widzenia. Kształtuje u dzieci zdolność formułowania wniosków, pobudza ich ciekawość, mobilizuje do logicznego myślenia. Na zakończenie naszych zajęć ćwiczyliśmy percepcję słuchową. Zadaniem dzieci było wyklaskać odpowiednie rytmy za nauczycielem, a następnie przedstawić za pomocą kółek na kartce. Dzieci były zainteresowane zajęciami.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - usprawniające percepcję wzrokowa i słuchowa...

 

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego 7....

 

„Shapes on the christmas tree” – osłuchanie ze słowami piosenki; utrwalenie nazw podstawowych figur geometrycznych. Rysowanie choinki,

nazywanie poszczególnych elementów obrazka: christmas tree, star, presents; określanie położenia: under, on the top of – zabawa plastyczna z

wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

„S-A-N-T-A” – osłuchanie z piosenką, nauka słów i melodii. Zabawa plastyczna z wykorzystaniem tablicy interaktywnej: rysowanie postaci Św. Mikołaja, nazywanie części ciała oraz wybranych ubrań: hat, coat, boots. Reagowanie na proste polecenia w języku angielskim. Składanie życzeń: Merry Christmas!

 

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego 8....

 

Gry i zabawy językowe z wykorzystaniem programu multimedialnego „Angielski dla dzieci”. Utrwalanie słownictwa związanego z pożywieniem,

kolorów oraz cyfr 1-9. Reagowanie na proste polecenia w języku angielskim.

„Clothes” – rozpoznawanie i nazywanie wybranych części ubrań. Wprowadzenie zwrotów: put on, take off. „My favourite green T-shirt” – osłuchanie z piosenką; wskazywanie części garderoby wymienionych w piosence w odpowiedniej kolejności.

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego 9....

 

„Seasons” – zapoznanie z nazwami pór roku. „What do you wear...?” – wskazywanie i nazywanie ubrań pasujących do poszczególnych pór roku.

„Find winter clothes” – odszukiwanie i kolorowanie zimowych ubrań; rozumienie prostych poleceń w języku angielskim.

„What’s the weather like?” – określanie rodzaju pogody, posługiwanie się nazwami   zjawisk atmosferycznych. Stosowanie określeń dotyczących temperatury: hot, warm, cold, freezing.

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego 10....

Tydzień za tygodniem- rozwijanie koncentracji uwagi, kształcenie słuchu fonemowego, usprawnianie motoryki artykulacyjnej głównie języka, doskonalenie syntezy i analizy sylabowej i głoskowej wyrazów

Kształcenie słuchu fonematycznego 1...

Zabawy z obrazkami- rozwijanie mowy i myślenia, regulacja faz oddechowych, zwiększanie precyzji i koordynacji ruchów artykulacyjnych, kształcenie słuchu fonemowego

Kształcenie słuchu fonematycznego 2...

Zajęcia pod hasłem "W co się ubrać?"- ćwiczenia stymulujące ogólny rozwój dziecka, rozwijanie mowy poprzez nazywanie i wskazywanie przedmiotów na obrazkach,

klasyfikowanie tematyczne, wykluczanie elementu ze zbioru

Kształcenie słuchu fonematycznego 3...

"A ja rosnę i rosnę"- rozwój słuchu muzycznego poprzez zabawy z muzyką i śpiewem, układanie historyjki obrazkowej, dostrzeganie następstw mijającego czasu, dopasowywanie połówek obrazków,

kształcenie rozwoju mowy poprzez nazywanie przedmiotów na obrazkach

Kształcenie słuchu fonematycznego 4...

"Warto marzyć"- dokładanie elementów, dopasowywanie obrazków do konturów ich cieni, zabawy logorytmiczne, rozwijanie mowy.

Kształcenie słuchu fonematycznego 5...

 

Wycieczka do Teatru Lalek...


 

Dane teleadresowe

Przedszkole nr 4 w Augustowie ul. Kilińskiego 10a
16-300 Augustów woj. podlaskie telefon/fax /87/ 643-25-82 email:p4a@op.pl