Przedszkole Nr 4 w Augustowie

Realizowane projekty

W roku szkolnym 2020/2021 w naszym przedszkolu prowadzone są dodatkowe zajęcia w ramach projektu „Kompetentny przedszkolak”.

W roku szkolnym 2018/2019 realizowano projekt „Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie.

Inne projekty realizowane w naszym przedszkolu.

  • „Mali naukowcy”- kółko zainteresowań- prowadzący: Ewa Matuk, Małgorzata Grabala
  • „Klub aktywnego podróżnika”- prowadzący: Barbara Przekop, Beata Okrągła
  • „Mówię i rozumiem innych”- dodatkowe zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze- prowadzący: Agnieszka Dzieniszewska, Barbara Wasilewska
  • Dodatkowe zajęcia matematyczno- logiczne- prowadzący: Renata Suszyńska, Anna Sobolewska
    We wrześniu odbyła się rekrutacja, rozdane były formularze zgłoszeniowe. Zajęcia rozpoczęły się w październiku 2020.

„Klub aktywnego podróżnika”:

„Mówię i rozumiem innych”:

Zajęcia ze wspomagania rozwoju mowy i funkcji komunikacyjnych dziecka mają na celu stymulowanie rozwoju językowej świadomości oraz mają prowadzić do samodzielnego odkrywania różnych aspektów języka. Dzięki tym zajęciom ułatwiamy dzieciom komunikowanie się, rozumienie mowy oraz spotkanie się z językiem pisanym, gdyż umiejętność czytania i pisania wymaga wysokiego stopnia świadomości językowej. Formy i środki stymulujące metalingwistyczny rozwój dziecka na zajęciach są następujące

– Aktywne (dziecko świadomie ćwiczy mowę): słowne

– Demonstracja: oglądowe

– Demonstracja + instrukcja

– czynnego działania: ćwiczeń, zadań stawianych dziecku, samodzielnych doświadczeń

 Głównym celem zajęć jest: stymulowanie rozwoju językowego dzieci, kształtowanie mowy i funkcji komunikacyjnych poprzez interakcję z drugim człowiekiem, doskonalenie mowy już ukształtowanej, wdrażanie do praktycznego wykorzystania przyswojonych umiejętności

„Mali naukowcy”:

„Mali naukowcy”- kółko zainteresowań. Zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym są najlepszym sposobem do zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka w wieku przedszkolnym. Dzieci najlepiej uczą się poprzez działanie i doświadczanie dlatego też zajęcia te są jednym ze sposobów zdobywania wiedzy, przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju dziecka. Zabawy badawcze, np. z powietrzem, wodą, kształtują u dziecka takie procesy jak analiza i synteza, pozwalają dziecku na szukanie zależności i przyczyn danego zjawiska i formułowanie własnych przemyśleń i wyciągnięcie wniosków. Przedszkolaki mają okazję zrozumieć pewne zjawiska przyrodnicze np. obieg wody w przyrodzie, zjawiska chemiczne np. łączenie się kolorów, łączenie się różnych substancji (robienie wulkanu) oraz zjawiska fizyczne- ciśnienie( tajemnicza siła), działanie i zastosowanie magnesu. Na zajęciach rozwiązujemy zagadki otaczającego świata i wspólnie odpowiadamy na stawiane pytania.

Warsztaty chemiczne w ramach projektu „Kompetentny przedszkolak”

Dodatkowe zajęcia matematyczno-logiczne:

W ramach projektu pn.: „Kompetentny przedszkolak” realizowany jest Program zajęć matematyczno-logicznych ,,Bawimy się matematyką” dla dzieci pięcio- i sześcioletnich.
W zajęciach biorą udział nie tylko dzieci zdolne, które rozwijają swoje zainteresowania matematyczne, ale i dzieci słabsze, które poprzez udział w grach i zabawach matematycznych wzmacniają wiarę we własne siły, możliwości i umiejętności. Dzięki stosowanym na zajęciach różnorodnym środkom dydaktycznym, zabawowej formie nauki, elementom rywalizacji, grom dydaktycznym, twórczemu działaniu, spotkania są atrakcyjne dla dzieci i lubiane przez nie.

„Cyfrowy przedszkolak” – kółko kodowania:

W miesiącach listopad- grudzień 2020 prowadzone były zajęcia dodatkowe w ramach przyznanych grantów na realizację Augustowskiego Projektu Edukacyjnego „Cyfrowy przedszkolak”- podstawy kodowania w przedszkolu od najmłodszych lat- zajęcia prowadzone przez Beatę Okrągłą